Vi finns snabbt på plats när du behöver oss, dygnet runt. Oavsett hur mycket snö och is det finns eller hur tung den är, ser vi till att vägar och områden blir snyggt och effektivt röjda.

Vi har särskild beredskap på vintern där omedelbar hjälp ingår i samarbetet med KT Trädgård.