Sandsopning över stora platser och vägar eller små begränsade ytor utförs året om. Vi har utbildad personal med effektiva maskiner för att kunna genomföra ett noggrant arbete på kortast möjliga tid. Med hänsyn till bullernivå och reducering av damm samt särskild upptagning av mindre partiklar kan vi garantera ett väl utfört arbete.