Att vara medveten om hur vi på KT Trädgård påverkar miljön samt vad vi kan göra för att reducera skadlig inverkan är viktigt för oss. Därför har vi antagit en miljöpolicy med målet att alltid sträva efter minsta möjliga miljöpåverkan:

Vi följer miljölagar och andra krav som ställs på oss i leveranserna till våra kunder.
Vi använder våra kunskaper om miljön och vår egen inverkan löpande för att reducera miljöpåverkan i vårt dagliga arbete.

Vår kunniga och engagerade personal fortbildas kontinuerligt för att öka kompetensen och skapa förutsättningar för ett bra miljöarbete i vår verksamhet.

Tillsammans med våra kunder och samarbetspartners gör vi ständiga förbättringar som regelbundet följs upp.

Vi förebygger föroreningar i den mån vi har möjlighet genom att använda fordon, utrustning och produkter som tillsammans med vår kunskap ger minsta möjliga miljöpåverkan.