Vad är din vision? Tillväxt?
Utveckla befintliga kunder? Nya kunder?


Vi kan hjälpa till. Våra studier ger insikter om nuläget och visar vägen framåt. Genom research och analys ger Regi goda råd som bidrar till ständig förbättring, kvalitetssäkring och affärsutveckling i företag inom utvalda branscher. Regi är ett analys-­och konsultföretag som arbetar med researchbaserad rådgivning

Om Årets Advokatbyrå

Vad är Årets Advokatbyrå?

Årets Advokatbyrå är en årlig kvalitets- och branschstudie. Klienter till svenska affärsjuridiska advokatbyråer får möjlighet att utvärdera relationen med sin advokatbyrå under året som gått.

Vad innehåller studien?

Studien är omfattande och täcker samtliga områden som är viktiga för att skapa långa klientrelationer samt ge en god inblick i branschen.

I studien ingår bl.a:

  • Byråns styrkor och svagheter
  • Byråns image och position på marknaden
  • NKI-index där klienterna får betygsätta byrån i ett antal olika kriterier
  • Vad som är avgörande vid val av advokatbyrå
  • Bytesbenägenhet
  • Rekommendationsvärde
Vad används studien till?

Resultatet används av många advokatbyråer i deras kontinuerliga förbättringsarbete. Genom att arbeta med det byråspecifika underlaget från Årets Advokatbyrå får byråledningen insikter i hur byråns klienter uppfattar och värderar de affärsjuridiska insatserna och relationen till advokatbyrån.

Utifrån resultatet utses även Årets Advokatbyrå, dvs. de advokatbyråer som har högst medelbetyg.

Se tidigare vinnare

Vad krävs för deltagande i studien? Ett antal kriterier behöver vara uppfyllda för att advokatbyrån ska kunna delta i studien:

  • Den lägsta gränsen för deltagande är en byråintäkt på 8 miljoner kronor. Notera att det är byråintäkt som efterfrågas, inte byråns omsättning.
  • Byrån måste få in minst 15 bedömningar. Det generella underlaget för de byråer som omfattas av studien är dock i regel betydligt större.
  • Respektive respondent/klient ska ha haft ett samarbete med byrån under de senaste 12 månaderna motsvarande en byråintäkt på minst 100 000 kr.

Samtliga advokatbyråer som skickar in en klientlista får ett sammanställt urval av branschinsikter. Det är kostnadsfritt att skicka in sin klientlista.

Hur går studien till?

Under ca två månader sker insamling av data via webbenkäter och telefonintervjuer. Registret för enkätutskick baseras på inköpta uppgifter av affärsjuridiska inköpare samt advokatbyråernas egna klientlistor.

För validering och kvalitetssäkring av resultat kontrolleras det insamlade datat noggrant.

Hållpunkter Årets Advokatbyrå 2015

Vill du veta mer om Årets Advokatbyrå eller de övriga tjänster som Regi erbjuder är du varmt välkommen att höra av dig till oss.